Algemene voorwaarden

Wij zijn Alfa Dive, met adres Zomerdijkje 13, 1934 CT Egmond aan den Hoef, KvK-nummer: 37132814.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via e-mailadres: info@alfadive.nl.

Artikel 1 – Cursussen

Wij bieden duikcursussen en aanverwante activiteiten aan (de Cursus). Er kan een minimum leeftijd voor deelname aan de Cursus verplicht zijn gesteld. Personen onder de 18 jaar hebben de toestemming van de ouder of voogd nodig om te kunnen deelnemen aan de Cursus.

Artikel 2 – Website
 1. U dient zich te registreren op de Website van Alfa Dive (de Website) voor het sluiten van een overeenkomst voor de Cursus met ons.
 2. Door de aankoop van de Cursus gaat u met ons een overeenkomst aan. Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 3 – Uw verplichtingen
 1. Wij vermelden op de Website bij de omschrijving van de Cursus aan welke (diploma)vereisten en (medische) condities u moet voldoen om aan de Cursus te mogen deelnemen. De relevante formulieren daarvoor treft u op de Website bij de omschrijving van de Cursus en moet u lezen voorafgaand aan de aanschaf van de Cursus. De relevante formulieren kunnen o.a. bestaan uit de volgende formulieren:
 • PADI – Algemene Standaards en procedures: standaard gedragsregels;
 • PADI – Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid/ Verklaring van Kennisneming en Begrip: Zelfstandige (Organisatie);
 • PADI – Medische Verklaring Dossier van de deelnemer;
 • PADI – Duiken voor de jeugd: bevestiging van verantwoording en besef van risico;
 • Eventueel andere formulieren.

U bent ervoor verantwoordelijk dat u aan de gestelde (diploma)vereisten, (medische) condities en de formaliteiten voldoet.

 1. U kunt alleen deelnemen aan de Cursus als u de bijbehorende formulieren (voor zover van toepassing) heeft ingevuld, ondertekend en voorafgaand aan of op de eerste cursusdag bij ons heeft ingeleverd. Als u in de Medische Verklaring niet op elke vraag ‘nee’ kunt invullen, moet een arts meetekenen voor goedkeuring van uw deelname aan de Cursus. Bij personen onder de 18 moeten de ouder of voogd de benodigde formulieren hebben ondertekend.
 2. Op verzoek van ons moet u de formulieren tonen. Als u deze formulieren niet kunt tonen, mogen wij u van de Cursus uitsluiten zonder dat wij u een (schade)vergoeding zijn verschuldigd.
 3. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen.
 4. U moet zorgvuldig omgaan met het (duik)materiaal dat wij u voor de Cursus verstrekken. Wanneer het aan u verstrekte (duik)materiaal kwijtraakt of beschadigd raakt, mogen wij deze schade op u verhalen.
Artikel 4 – Cursus
 1. Wij geven de Cursus volgens de richtlijnen van de PADI.
 2. Op de Website vermelden wij bij de omschrijving van de Cursus de data waarop de Cursus wordt gegeven. Van deze data kunnen wij niet afwijken.
 3. Als u een cursusdag mist of als u de Cursus voortijdig beëindigt, blijft u de volledige cursusprijs verschuldigd. U heeft geen recht op een terugbetaling van de cursusprijs.
 4. In onderling overleg kunnen we inhaallessen of extra lessen met u overeenkomen. Hieraan kunnen extra kosten zijn verbonden.
 5. Na inschrijving dient u binnen één jaar de cursus af te ronden. Indien u verhindert bent dient u dit tijdig door te geven, zie Artikel 7 voor meer informatie. Indien u dit niet tijdig doorgeeft heeft u geen recht op teruggaaf van het cursus bedrag.
 6. Eén jaar na inschrijving vervalt recht op deelname aan de cursus en kunt u geen aanspraak meer maken op teruggaaf van het cursus bedrag.
Artikel 5 – Betalingen

De (totale) prijs van de Cursus is op de Website vermeld. Voor de Open Water Diver Vakantie, Open Water Diver Regulier, Open Water Diver Privé en Advanced Open Water Diver cursussen betaald u direct via iDeal. Voor alle overige cursussen ontvangt u na inschrijving van ons de aankoopfactuur. Betaling zal geschieden naar aanleiding van een verzonden, of overhandigde factuur.

Artikel 6 – Geen recht op retour

U kunt zich niet beroepen op het recht van ontbinding binnen 14 dagen na koop op afstand zonder opgave van reden, omdat wij u aan dienst aanbieden met betrekking tot vrijetijdsbesteding gekoppeld aan een specifieke datum/periode.

Artikel 7 – Vroegtijdige opzegging door u
 1. U mag in de volgende gevallen de overeenkomst voor de Cursus opzeggen waarbij u gedeeltelijk de prijs van de Cursus krijgt teruggestort volgens de volgende staffel:
 • bij opzegging tot drie maanden voor aanvang van de Cursus: 75% van de cursusprijs;
 • bij opzegging binnen drie tot twee maanden voor aanvang van de Cursus: 50% van de cursusprijs;
 • bij opzegging binnen twee tot één maand voor aanvang van de Cursus: 25% van de cursusprijs.
 1. Als u een maand voor aanvang van de Cursus of een tijdstip daarna uw deelname aan de Cursus opzegt, bent u de volledige cursusprijs verschuldigd en krijgt u geen geld terug.
Artikel 8 – Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door (1) overmacht, (2) een omstandigheid die buiten onze invloedsfeer ligt of (3) wanneer wij (lees: de docent van de Cursus) op grond van veiligheidsreden beslissen (een deel van) de Cursus niet door te laten gaan. Wij zullen ons uiterste best doen u een alternatief te bieden. Indien u daarmee niet akkoord kunt gaan, zijn wij niet gehouden de betaling voor (het niet-uitgevoerde deel van) de Cursus aan u terug te betalen. Dit is alleen anders als de niet-nakoming een gevolg is van bedrijfsorganisatorische omstandigheden. In dat geval zullen wij (pro rato) de betaling voor (het niet-uitgevoerde deel van) de Cursus aan u terugbetalen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
 1. Duiken is een risicosport. U wordt geacht bekend te zijn met de risico’s en deze te aanvaarden. Hiervoor heeft u het bijbehorend formulier getekend. U neemt deel aan onze Cursus op eigen risico.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is doordat u ons onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt.
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons. Uw recht op schadevergoeding zal steeds maximaal het bedrag zijn van de betaalde Cursus of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 4. De beperkingen in dit artikel gelden niet als de schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid.
Artikel 10 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 12 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@alfadive.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten te geven. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 13 – Geschillenregeling
 1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Noord-Holland bevoegd.
 2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr.

Reviews

Privé cursus gevolgd voor openwater, de instructeurs waren zeer kundig, uitgebreid en geduldig in uitleg en aanleren van de juiste vaardigheden. Voelde mij erg op mijn gemak en vond het erg leuk om tijdens de laatste buitenduik met dezelfde instructeur te duiken als tijdens mijn introductieduik.

Thomas

In juli mijn open water brevet gehaald bij Alfadive. De theorie middels e-learning en korte toelichting voor de zwembad lessen. Hoewel verschillende instructeurs gehad tijdens de praktijk lessen waren allen zeer kundig en wisten je op je gemak te stellen. Het is toch wel wat als je voor het eerst langere tijd onder water gaat. De instructeurs waren allen goed op elkaar ingespeeld en mocht iets niet gelijk lukken werd je even 1 op 1 genomen. Met ‘n gerust hart de Buitenwaterduik ingegaan, hoewel heel slecht zicht in Vinkeveen hebben we onder de deskundige begeleiding van Jowi en Jeroen toch rustig en zonder angst afgerond.

Marcel

Super fijne duikschool, zeer professionele duikinstructeurs! In juni hebben ik en mijn dochter van 13 jaar onze Open Water brevet gehaald. Theorie in vorm van e-learning is een fijne methode om deze goed te leren. De theorie werd ook nog eens besproken in de lessen. De praktijk duiken waren ook heel leuk! Er werd goed, rustig besproken en voorgedaan wat we gingen doen onder water. Iedereen van Alfadive bedankt voor deze mooie ervaringen!

Charissa
Toon alle reviews

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag na telefonisch contact
 • Dinsdag 16:00 - 17:30 uur
 • Woensdag 16:00 - 17:30 uur
 • Donderdag 16:00 - 17:30 uur
 • Vrijdag 16:00 - 17:30 uur
 • Zaterdag 13:00 - 17:30 uur

Zomerdijkje 13
1934 CT
Egmond aan den Hoef
Nederland

+31 6 4506 0990

info@alfadive.nl

Alfa Dive
4.9
Based on 29 reviews
aangedreven door Facebook
Maaike van der Eng
Maaike van der Eng
2020-07-04T12:23:29+0000
Het zijn echt zeer bevoegde en vakbekwame lieve mensen met een passende instructie voor elk individu. jong of oud,... stoer of juist niet. Ze leggen alles goed en duidelijk uit en stralen een hoop rust uit. En nog betaalbaar ook!lees meer
Linda de Boer
Linda de Boer
2020-07-01T21:03:26+0000
Geweldig ontvangst, wat een enorme leuke mensen allemaal en wat ben je er welkom! Heb een heel fijn gevoel gehad deze... cursus en er gaan er nog vele volgen; ook bij hen dus verder hoef ik niks te zeggen 😃😃😃lees meer
Joël van Delden
Joël van Delden
2019-10-13T09:15:18+0000
Leuke club mensen! We hebben hier met een groep van 7 ons duikbrevet gehaald! Ze doen hun best om je zo goed mogelijk... op te leiden en om het naar je zin te maken! Deze duikschool is echt een aanrader!lees meer
Yamilla Van Delden Tucconi
Yamilla Van Delden Tucconi
2019-10-09T07:26:28+0000
Een echte aanrader, geen twijfel over mogelijk!
Iwan Donders
Iwan Donders
2019-08-28T18:50:35+0000
Bijzonder leuke duikschool waar echt zeer professioneel gewerkt wordt. AANRADER!!! Samen met mijn dochter de OWD cursus... gedaan. Het was erg gezellig met een super duikteam. Die weten echt waar ze mee bezig zijn. Lukt iets niet dan stellen ze je gerust en probeer je het gewoon opnieuw. Gewoon kalm aan. Het komt wel goed. Jowi, Danny, Thomas, Sandy, Wouter en Leo, bedankt voor de gezelligheid, lessen en mooie duiken.lees meer
Melissa Burghouwt
Melissa Burghouwt
2019-08-01T10:20:50+0000
Met AlfaDive onze PADI open water gehaald - super fijne, leuke en gezellige ervaring! Absoluut een aanrader 👌
Jos Meijer
Jos Meijer
2019-05-23T06:34:07+0000
Super om weer even op te frissen! Relaxte mensen die veel ervaringen hebben en je weer even meenemen in de belangrijke... dingen.lees meer
Wim van Velzen
Wim van Velzen
2018-10-18T06:52:07+0000
Fijne duikschool waar je leert om goed en veilig te duiken. Een echte aanrader.
Ard Schilp
Ard Schilp
2018-07-22T19:18:35+0000
Padi open water aan het volgen en ben zeer tevreden over het team. Ze nemen echt de tijd voor de begeleiding. Gelijk... ook de Advanced geboekt.lees meer
Rowy Onrust
Rowy Onrust
2018-07-02T12:34:28+0000
Afgelopen weekend heb ik mijn PADI Open Water gehaald bij Alfa Dive! De beste en leukste instructeurs, een ontspannen... cursus die heel veilig aanvoelde. Ik zou het zo nog eens doen! Alfa Dive; Ineke, Jowi en Danny: dankjewel!lees meer
Eric Hoogstra
Eric Hoogstra
2018-05-14T09:34:46+0000
Helemaal top!! Fijne duikschool, mijn brevet gehaald voor open water duiken . Theorie en praktijk voor het duiken word... goed uitgelegd , leuke mensen! Nogmaals bedankt�Jowi en de mede instructeurs.lees meer
Elianne Roorda
Elianne Roorda
2017-07-05T17:49:57+0000
In een maand tijd mijn Open Water-brevet gehaald! Wat een fijne duikschool, echt een aanrader! Er heerst een relaxte... sfeer, iedereen krijgt de aandacht die ze verdienen en de groepen zijn niet al te groot. Ik kijk met veel plezier terug op de cursus! Alfa Dive bedankt!lees meer
Thomas van Ophem
Thomas van Ophem
2017-04-30T19:14:56+0000
Peter Hennis
Peter Hennis
2016-10-23T13:59:23+0000
Vandaag in Vinkeveen m'n brevet open water gehaald. Top instructeurs van Alfa Dive die de tijd voor nemen en alles... rustig uitleggen. Ik heb genoten. � bedankt Jowi, Danny en Nico.lees meer
Dewi Eeltink
Dewi Eeltink
2016-09-01T19:38:39+0000
Lex Geerlings
Lex Geerlings
2016-06-07T11:12:41+0000
Afgelopen zondag heb ik afgedoken in de Vinkeveense plassen en mijn PADI open water gehaald! Heel erg blij mee, had ik... veel eerder moeten doen. De Vinkeveense plassen heeft een soort onderwaterpretpark met allemaal gezonken objecten, heel gaaf! Ook dikke complimenten voor duikschool Alfa-Dive in Egmond, echt top begeleiding gehad van instructeurs Jowi en Ineke! Een echte aanrader dus voor iedereen die ook wil gaan duiken!lees meer
Kim Weeshoff
Kim Weeshoff
2016-06-05T18:37:30+0000
Vorig jaar met veel plezier begonnen aan de PADI Open Water Diver. Helaas door oorproblemen tijdelijk moeten stoppen.... Gelukkig was het geen probleem om de cursus op een later moment af te maken. Afgelopen woensdag de laatste zwembadles gehad en vandaag de 3de en 4de buitenwaterduik met een positief resultaat afgerond! Jowi en team, bedankt voor de professionele begeleiding, de gastvrijheid en gezelligheid! Ik zou iedereen een duikcursus bij Alfa Dive aanraden!lees meer
Nick Peetoom
Nick Peetoom
2016-05-22T11:11:59+0000
Bauk Velberg
Bauk Velberg
2015-08-24T08:24:11+0000
Vorig weekend heb ik met mijn vrienden mijn open water gehaald! Samen zijn we van plan om veel meer hier te halen!... Helemaal goed!lees meer
Jeroen Kipp
Jeroen Kipp
2015-07-05T10:42:11+0000
Ik heb bij deze school zowel mijn open water als advanced gehaald. Ik heb een zeer plezierige tijd ervaren waar... deskundigheid, persoonlijke aandacht en plezier voorop staan. Je wordt hartelijk ontvangen en uitgebreid geïnformeerd over wat sportduiken inhoud en wat de mogelijkheden zijn onder het genot van een bak koffie. Was je nog niet enthousiast kan ik je verzekeren dat je dat aan het einde van het gesprek wel bent!! Ik heb beide opledingen met heel veel plezier en lol doorstaan. Zoek je een goede opleiding met leuke en gezellige instructeur/instructrice met een enorme kennis en ervaring raad ik Alfa dive aan.lees meer
Petra Dehn
Petra Dehn
2015-06-18T21:05:09+0000
Simon Driehuijs
Simon Driehuijs
2014-12-14T19:16:50+0000
Hele leuke en gezellige duikschool
Caspar van der Poel
Caspar van der Poel
2014-07-19T12:58:36+0000
Ik ben zeer tevreden over Alfa Dive. Goede instructeurs, die op een prettige manier les geven en het duiken erg... plezierig maken!lees meer
Bauke ten Cate
Bauke ten Cate
2014-06-27T05:17:44+0000
Michael de Lannoy
Michael de Lannoy
2014-05-04T19:59:00+0000
Melissa Ligthart
Melissa Ligthart
2014-03-27T16:15:56+0000
Marloes Beentjes-Zomerdijk
Marloes Beentjes-Zomerdijk
2013-09-24T20:26:41+0000
Marian Kleverlaan-Ligthart
Marian Kleverlaan-Ligthart
2013-08-26T21:16:13+0000
Volgende beoordelingen